Het exposoom

Onze gezondheid wordt gevormd door omgevingsfactoren waaraan wij mensen dagelijks worden blootgesteld: wat we eten, de lucht die we inademen, onze sociale interacties en levensstijlkeuzes zoals roken en sporten. Dit verklaart naar schatting 70% van de chronische ziektelast. Aangezien de meeste aspecten van onze omgeving aanpasbaar zijn, biedt dit een enorm potentieel voor ziektepreventie. Vooraanstaande wetenschappers in Europa en de VS hebben de som van al deze milieufactoren die de gezondheid en ziekten beïnvloeden formeel omschreven als het exposoom.

Het exposoomconcept probeert alles te vatten om te begrijpen welke, hoe, in welke hoeveelheden en in welke omstandigheden milieufactoren van invloed zijn op onze gezondheid. In wisselwerking met het genoom bepaalt het de individuele gezondheid in verschillende stadia van de levensloop, met inbegrip van het foetale leven.

Het bestuderen van het exposoom vereist aandacht voor:

  • De veelheid van onderling samenhangende individuele blootstellingen: het specifieke externe exposoom;
  • De bredere gedrags- en sociale context waarin deze blootstellingen plaatsvinden: het algemene externe exposoom;
  • Het effect ervan in het menselijk lichaam: het interne exposoom.

 

Ontcijferen van het exposoom

Ontcijferen van het exposoom

De omgeving waarin we leven heeft een dominante invloed op onze gezondheid. Het verklaart naar schatting zeventig procent van de chronische ziektelast. Waar we wonen, wat we eten, hoeveel we bewegen, de lucht die we inademen en met wie we omgaan; al deze omgevingsfactoren spelen een rol. De combinatie van deze factoren gedurende de levensloop wordt het exposoom genoemd. Er is algemene (wetenschappelijke) consensus dat meer inzicht in het exposoom de huidige ziektelast zal helpen verklaren en dat het aanknopingspunten biedt voor preventie ...

Lees Meer