Het bestuur

Het bestuur is de centrale bestuurseenheid van Exposome-NL. Het bestuur bestaat uit de zes hoofdonderzoekers.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de algemene wetenschappelijke en administratieve coördinatie van het programma. Het is belast met het toezicht op de voortgang van alle werkzaamheden ter verwezenlijking van de algemene doelstellingen van het programma. Daarnaast heeft het bestuur de verantwoording voor de bevordering en ondersteuning van de onderlinge afstemming van alle onderzoek in de projecten en projectteams, met inbegrip van onderwijs.

Ontcijferen van het exposoom

Ontcijferen van het exposoom

De omgeving waarin we leven heeft een dominante invloed op onze gezondheid. Het verklaart naar schatting zeventig procent van de chronische ziektelast. Waar we wonen, wat we eten, hoeveel we bewegen, de lucht die we inademen en met wie we omgaan; al deze omgevingsfactoren spelen een rol. De combinatie van deze factoren gedurende de levensloop wordt het exposoom genoemd. Er is algemene (wetenschappelijke) consensus dat meer inzicht in het exposoom de huidige ziektelast zal helpen verklaren en dat het aanknopingspunten biedt voor preventie ...

Lees Meer
LinkedinYouTube